Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:21

2. It- och postfrågor (TU4)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. Trafiksäkerhet (TU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AK

4. Information om arbete och rutiner i trafikutskottet
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU4
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4.Promemoria om arbete och rutiner