Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-02-14 kl. 09:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-14 09:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Postnord
Styrelseordförande Christian Jansson, vd och koncernchef Håkan Ericsson, vd PostNord Sverige Annemarie Gardshol och kommunikationsdirektör Thomas Backteman från Postnord informerar om möjligheterna att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:22

3. It- och postfrågor (TU4)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

4. Information från Trafikverket
Avdelningschef Lennart Kalander och projektchef Anders Åkeson från Trafikverket och vd Björn Westerberg från Tågoperatörerna informerar om ERTMS

5. Förslag om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM (2019) 38
Föredragande: SE

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Presentation
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU4
Punkt 4. Presentation
Punkt 5. Föredragningspromemoria, COM (2019) 38
Punkt 6. Skrivelser