Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-02-28 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:23

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Mattias Landgren m.fl. från Näringsdepartementet informerar om beredskapsåtgärder på transportområdet till följd av Brexit

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Beredning
Proposition 2018/19:36
Föredragande: SE

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Beredning
Proposition 2018/19:39
Föredragande: MH

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Skrivelser