Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:24

2. Val av andre vice ordförande

3. Val av tredje vice ordförande

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning (TU8)
Justering
Proposition 2018/19:39
Föredragande: SE

5. Information från Uber
Nordenchef Joel Järvinen, policyansvarig Finland och Danmark Robert Torvelainen och policyansvarig Sverige och Norge Martin Savén från Uber informerar om aktuella taxifrågor

6. Information från Svenska taxiförbundet
Ordförande Chris Heister, styrelseledamot Bawer Coskun och förbundsdirektör Claudio Skubla från Svenska taxiförbundet informerar om aktuella taxifrågor

7. Trafiksäkerhet (TU7)
Beredning av motion 2018/19:2901 (M) yrkande 21
Föredragande: AK

8. Ändringar i lagen om elektroniks kommunikation, toppdomänslagen och radioutrustningslagen (TU10)
Beredning
Proposition 2018/19:41
Föredragande: SE

9. Yrkestrafik och taxi (TU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 4. Förslag 2018/19:TU8
Punkt 5. Presentation
Punkt 6. Presentation, rapporter
Punkt 7. Föredragningspromemoria
Punkt 8. Föredragningspromemoria
Punkt 9. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 10. Skrivelser