Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:25

2. Trafiksäkerhet (TU7)
Justering
Motioner
Föredragande: AK

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (TU9)
Justering
Proposition 2018/19:36
Föredragande: MH

4. Information om åkerifrågor
Branschchef Ulric Långberg från Sveriges åkeriföretag och förbundssekreterare Lars Mikaelsson, utredarna Emil Burman och Sofia Lindqvist från Transportarbetareförbundet informerar om aktuella frågor för åkeribranschen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU7
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU9
Punkt 4. Presentationer