Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:26

2. Trafiksäkerhet (TU7)
Justering
Motioner
Föredragande: AK

3. Information om tillsyn och kontroll inom yrkestrafiken
Sektionschef Markus Edsbagge och branschansvarig Mikael Kyller från Transportstyrelsen, poliskommissarie Erling Andersson från Polismyndigheten och koordinator Ludvig von Zeipel och samordnare Susanna Bengtsson från Skatteverket informerar om tillsyn och kontroll av regelefterlevnad inom yrkestrafiken

4. Infrastruktur (TU5)
Fortsatt beredning
Skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23, 2018/19:31 och motioner
Föredragande: AB

5. Förslag om utskottsinitiativ om att kriminalisera manipulationen av motorställningen i fordon
Föredragande: JH

6. Forskningsöversikt om mobilitet på landsbygden
Beslut om forskningsöversikt
Rapportör: AKS
Föredragande: HL och EM

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU7 (skickas ut under onsdagen)
Punkt 3. Presentationer
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Förslag till utskottsinitiativ
Punkt 6. Förstudie
Punkt 7. Skrivelser