Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:27

2. Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen (TU10)
Justering
Proposition 2018/19:41
Föredragande: SE

3. Arbete och rutiner i trafikutskottet
Beslut om att följa de arbetsrutiner och den praxis som beskrivs i bifogad promemoria
Föredragande: MR

4. Information från SJ
Vd Crister Fritzson och Lena Herrmann, direktör strategi och affärsutveckling, Caroline Åstrand, direktör produkt, samt Pär Helgesson, chef PMO (project management office) informerar om aktuella frågor och framtidsvisioner för järnvägen

5. Infrastruktur (TU5)
Fortsatt beredning
Skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23, 2018/19:31 och motioner
Föredragande: AB

6. Förslag till förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2019) 88
Föredragande: SE

7. Aktuella EU-frågor
Information
Föredragande: SE

8. Höstens planerade delegationsresor
Information
Föredragande: MR

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU10
Punkt 3. Promemoria om arbete och rutiner
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria, COM(2019) 88, faktapromemoria
Punkt 7. EU-sammanställning