Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:28

2. Infrastrukturfrågor (TU5)
Justering
Skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23, 2018/19:31 och motioner
Föredragande: AB

3. Yrkestrafik och taxi (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Information från Klimatpolitiska rådet (kl. 10.15)
Ordförande Ingrid Bonde, ledamöterna Katarina Eckerberg, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin, kanslichefen Ola Alterå samt utredarna Hanna Brolinson och Martin Flack informerar om Klimatpolitiska rådets rapport 2019

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU5
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU11
Punkt 4. Presentation, rapport
Punkt 5. Skrivelse