Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:2

2. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (TU2)
Justering
Proposition 2017/18:299 och motioner
Föredragande: MH

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SE

4. EU-kommissionens förslag om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 639
Föredragande: SE

5. Aktuella EU-förslag
Information
Föredragande: SE

6. Arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering
Fråga om tillsättande av en arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering
Föredragande: AB


7. Arbetsgrupp för forsknings och framtidsfrågor
Fråga om tillsättande av en arbetsgrupp för forsknings och framtidsfrågor
Föredragande: MR

8. Information från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat
Sekretariatschef Thomas Larue informerar om det stöd som riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) kan erbjuda utskottets arbete med utvärderings- och forskningsfrågor

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU2 (skickas ut senare)
Punkt 3. Föredragningspromemoria (skickas ut senare), protokollsutdrag, promemoria från KU
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Aktuella EU-förslag
Punkt 8. Information