Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:29

2. Information från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
Regionsansvarig för östra Sverige Christer Ångström och kanslichefen Anders Östberg informerar om aktuella frågor

3. Fråga om yttrande till utrikesutskottet angående årsboken om EU
Föredragande: SE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningspromemoria