Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:30

2. Information från Fordonsbesiktningsbranschen
Tord Fornander, Ordförande Fordonsbesiktningsbranschen, Thomas Nilsson, Kvalitets & Miljöchef Opus Bilprovning AB och Morgan Isacsson, Besiktningsansvarig AB Svensk Bilprovning Informerar om aktuella frågor

3. Övriga frågor

4. Nästa Sammanträde
Torsdagen den 11 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. TU-Hänt