Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:31

2. Information i frågan om manipulation av mätarställningar
Statsrådet Tomas Eneroth m.fl. från Infrastrukturdepartementet samt enhetschefen Pär Norling och utredaren Anders Gunneriusson från Transportstyrelsen informerar i frågan om manipulation av mätarställningen i fordon

3. EU-Information från Infrastrukturdepartementet
Statsrådet Tomas Eneroth m.fl. från Infrastrukturdepartementet informerar om mobilitetspaketet

4. Kollektivtrafik (TU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Väg- och fordonsfrågor (TU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (TU2y)
Beredning
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: SE

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6. Föredragningspromemoria, skrivelse 2018/19:75
Punkt 7. Skrivelse