Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:32

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (TU2y)
Justering
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: SE

3. Information från MTR
Mark Jensen vd på MTR Nordic och Mats Johannesson, vd på MTR Express informerar om aktuella frågor

4. Sjöfartsfrågor (TU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: AK

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj kl. 09.45Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU2y
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Skrivelse
Punkt 6. Presentation, verksamhetsplanering