Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:45

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-02 09:45
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:33

2. Information från Sjöfartsverket
Generaldirektör Katarina Norén, stf generaldirektör samt direktör för Affärer Ove Eriksson, direktör för Sjö- och flygräddning Mattias Hyllert samt direktören för Styrning och planering Magnus Stephansson informerar om aktuella frågor

3. Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet (TU12)
Beredning
Proposition 2018/19:33 samt motion
Föredragande: SE

4. Luftfartsfrågor (TU15)
Beredning
Proposition 2018/19:111 samt motioner
Föredragande: CF

5. Fråga om utskottsinitiativ
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ om att kriminalisera manipulationen av mätarställningen
Föredragande: MR

6. Utrikes resor
Beslut om delegationsresa till USA och delegationsresa till Tyskland, Schweiz och Frankrike
Föredragande: MR

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Skrivelse