Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:34

2. Kollektivtrafik (TU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Information om aktuella luftfartsfrågor
Branschchef Fredrik Kämpfe och Nils Paul näringspolitisk expert från Svenska flygbranschen, Lennart Bergbom strategidirektör, Henrik Littorin senioranalytiker och Fredrik Elgh ansvarig public affairs från Swedavia och vd Peter Larsson från Sveriges regionala flygplatser informerar om aktuella frågor

4. Fråga om utskottsinitiativ
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ om att kriminalisera manipulationen av mätarställningen
Föredragande: MR

5. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2018/19:99 och motioner
Föredragande: AK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
(ev.) Torsdagen den 9 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU13
Punkt 3. Presentation
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria