Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:35

2. Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet (TU12)
Justering
Proposition 2018/19:33 samt motion
Föredragande: SE

3. Luftfartsfrågor (TU15)
Justering
Proposition 2018/19:111 och motioner
Föredragande: CF

4. Information från Sveriges MotorCyklister
Generalsekreterare Jesper Christensen och Maria Nordqvist politisk sekreterare från Sveriges MotorCyklister informerar om aktuella frågor

5. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2018/19:101
Föredragande: SE

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU12
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU15
Punkt 4. Presentation
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Skrivelse