Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:36

2. Sjöfartsfrågor (TU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AK

3. Vårändringsbudget för 2019 (TU3y)
Justering
Proposition 2018/19:99 och motioner
Föredragande: AK

4. Information från Trafikverket
Generaldirektör Lena Erixon, Malin Holen chef för verksamhetsområde Underhåll och Lennart Kalander chef för nationell planering informerar om arbetet med prognosmodeller gällande höghastighetsjärnvägar och om arbetet med nationell plan

5. Väg- och fordonsfrågor (TU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MH

6. Järnvägsfrågor (TU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

7. Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)
Beredning
Skrivelse 2018/19:76 och motioner
Föredragande: AB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU14
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU3y
Punkt 4. Presentation
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 7. Föredragningspromemoria, följdmotioner
Punkt 8. Verksamhetsplan, Kommenterad dagordning KKR-rådet, Kanslipromemoria