Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:37

2. Väg- och fordonsfrågor (TU16)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. EU-Information inför telerådsmötet
Statssekreterare Sebastian de Toro med medarbetare från Infrastrukturdepartementet informerar inför TTE-rådet (tele) den 7 juni

4. EU-Information inför telerådsmötet
Statsrådet Tomas Eneroth med medarbetare från Infrastrukturdepartementet informerar inför TTE-rådet (transport) den 6 juni

5. Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:76 och motioner
Föredragande: AB

6. Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev (TU19)
Beredning
Skrivelse 2018/19:113 och motion
föredragande: MH

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU16
Punkt 3. Preliminär dagordning
Punkt 4. Preliminär dagordning
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria, skrivelse 2018/19:113, motion
Punkt 7. Skrivelser