Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:38

2. Järnvägsfrågor (TU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)
Justering
Skrivelse 2018/19:76 och motioner
Föredragande: AB

4. Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev (TU19)
Justering
Skrivelse 2018/19:113 och motion
Föredragande: MH

5. Information från Swedetrain och KTH Järnvägsgrupp
Ordförande Björn Asplund, generalsekreterare Pia Lagerlöf och Tomas Jansson, Global Solution Manager ERTMS på Bombardier, från Swedtrain, samt professor emeritus Bo-Lennart Nelldal och föreståndare Sebastain Stichel från KTH järnvägsgrupp informerar om aktuella frågor

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU17
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU18
Punkt 4. Förslag 2018/19:TU19
Punkt 5. Presentation