Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket
Generaldirektör Lena Erixon, Sven Hunhammar måldirektör för miljö- och hälsa och Lennart Kalander chef för nationell planering informerar om genomförandet av den nationella planen för transportsystemet och myndighetens insatser för att stötta utvecklingen mot en fossilfri transportsektor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:3

3. EU-kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: SE

4. IPU-seminarium om de globala målen för hållbar utveckling den 20-22 november 2018
Beslut om deltagande
Föredragande. MR

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Presentation
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, COM(2018) 800, COM(2018) 800 bilagor
Punkt 4. Program
Punkt 5. Skrivelser