Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-06-13 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:39

2. Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg (TU2)
Beredning
Proposition 2018/19:116
Föredragande: AK

3. Information från Uppföljningsgruppen
Informatör: Anders Hansson

4. Aktuella EU-frågor
Information
Föredragande: MR

5. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Eventuellt torsdagen den 29 augusti kl 10.00, annars torsdagen den 12 september kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragande promemoria
Punkt 4. EU-sammanställning
Punkt 5. TU-Hänt