Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:41 Torsdag 2019-08-29 kl. 10:00

Torsdag 2019-08-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:41
Datum och tid: 2019-08-29 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Förslag om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2019) 208
Föredragande: SE

2. Aktuella EU-frågor
Information
Föredragande: SE

3. Inkomna skrivelser

4. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

5. Övriga frågor

6. Nästa sammmanträde
Torsdagen den 12 september 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Föredragningspromemoria
Punkt 2. Sammanfattning
Punkt 3. Skrivelser
Punkt 5. Verksamhetsplaneringen