Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Statskontoret
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, enhetschef Erik Nyberg, utredarna Andreas Hagström och Karl Nilsson samt projektledare Erik Cederberg från Sweco informerar om kartläggningen av kända effekter av den årliga tidsomställningen

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:5

3. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1. Rapport
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Sammanställning av inkomna EU-dokument
Punkt 4. Skrivelse