Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-27 kl. 10:30

Tisdag 2018-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-27 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. EU-Information inför telerådsmöte
Digitaliseringsmininster Peter Eriksson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför TTE-rådet (tele) den 4/12

2. EU-Information inför transportrådsmöte
Infrastrukturminister Tomas Eneroth med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför TTE-rådet (transport) den 3/12

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:6

4. Övriga frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november kl. 10.00



Bilagor


Punkt 1. Preliminär dagordning (Kommenterad dagordning skickas ut på måndag)
Punkt 2. Preliminär dagordning (Kommenterad dagordning skickas ut på måndag)
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Promemoria
Punkt 5. Skrivelser