Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-29 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från parterna i Blå tillväxt
Vd Rikard Engström från föreningen Svensk Sjöfart, förbundsjurist Mats Johansson från Sjöbefälsföreningen och vice ordförande Peter Skoglund från Seko Sjöfolk informerar om sjöfartens bidrag till ett hållbart samhälle

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:7

3. EU-kommissionens strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet (TU3)
Justering
COM(2018) 283
Föredragande: SE

4. Utskottets offentliga utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls
Föredragande: AB

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december kl. 11.00

BilagorPunkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag 2018/19:TU3
Punkt 4. Utkast till program
Punkt 5. Skrivelse