Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:8

2. Uppföljningsrapport av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Överlämnande till utskottet
Rapportör: AH
Föredragande: CK

3. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AK

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Rapport
Punkt 3. Föredragningspromemoria, följdmotioner (skickas ut på måndag)
Punkt 4. Skrivelse