Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-12 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information inför TTE-rådet
Statssekreterare Mattias Landgren med medarbetare från Infrastrukturdepartementet informerar inför TTE-rådet (transport) den 20 september 2019

2. Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg (TU2)
Justering
Prop. 2018/19:116
Föredragande: AK

3. Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg (TU3)
Beredning
Prop. 2018/19:137
Föredragande: AK

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 september kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Kommenterad dagordning
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU2
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Skrivelse