Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:9

2. TTE-rådet (telekom) den 3 december 2019
Information och ev. överläggning
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. Utgiftsområde 22 kommunikationer (TU1)
Beredning II
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: AK

4. It- och postfrågor (TU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Promemoria, preliminär dagordning, (kommenterad dagordning skickas ut på måndag)
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte