Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:10

2. TTE-rådet (transport) den 2 december 2019
Information och ev. överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Preliminär dagordning, kommenterad dagordning, promemoria, rådsdokument