Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:13

2. It- och postfrågor (TU5)
Beredning II
Motioner
Föredragande: MH

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande från skatteutskottet av motion 2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) om en rättvisare transportsektor i hela landet

4. Infrastrukturfrågor (TU7)
Beredning I
Motioner
Föredragande: AB

5. Utskottets delegationsresa till Europa den 7-11 oktober 2019
Godkännande av redogörelse
Föredragande: AB

6. Utskottets delegationsresa till Kalifornien den 30 september - 9 oktober 2019
Godkännande av redogörelse
Föredragande: SE

7. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Motion
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Reseberättelse
Punkt 6. Reseberättelse
Punkt 7. EU-sammanställning
Punkt 8. TU-hänt, verksamhetsplan, Rapport från IGF, Kunskapsseminarium