Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-01-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Verksamhetsplanering
Vårens verksamhetsplanering
Föredragande: MR

2. It- och postfrågor (TU5)
Justering
Motioner
Föredragande: MR

3. Yrkestrafik och taxi (TU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Förslag 2019/20:TU5
Punkt 3. Föredragningspromemoria