Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-28 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:15

2. Yrkestrafik och taxi (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande från socialutskottet av motion 2019/20:1144 av Lars Beckman (M) om kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade.

4. Överlämnande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande till skatteutskottet av motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S) om att låta regionerna bestämma hur trängselskatten ska användas och av motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 34 om att Sverige bör agera i frågan om Chicagokonventionen.

5. EU-information
Information
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU6
Punkt 3. Motion 2019/20:1144
Punkt 4. Motion 2019/20:729, 2019/20:2597
Punkt 5. EU-information, EU-arbetet våren 2020
Punkt 6. Information Postnord AB