Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:17

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerar om granskningen om drift och underhåll av statliga vägar (RiR 2019:24)

3. Förslag om utskottsinitiativ om avgiftsfrihet för virkesavlägg vid allmän väg
Föredragande: MJ

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. RiR 2019:24, presentation
Punkt 3. Förslag