Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:1

2. Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg (TU3)
Justering
Prop. 2018/19:137
Föredragande: AK

3. Information från Inlandsbanan AB
Vd Peter Ekholm, ordförande Katarina Nyberg Finn och marknadschef Therese Fanqvist informerar om aktuella frågor

4. Förslag om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder
Subsidiaritetsprövning ev. beslut
COM(2019) 396
Föredragande: SE

5. Höstens EU-arbete
Information
Föredragande: SE

6. Internet Governance Forum den 25-29 november 2019
Ev. beslut om deltagare
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU3
Punkt 3. Presentation
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Inbjudan