Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:19

2. Information från Svensk cykling, Cykelfrämjandet och Svenska cykelstäder
Klas Elm vd Svensk cykling, Lars Strömgren ordförande Cykelfrämjandet och Emil Törnsten verksamhetsledare från Svenska cykelstäder informerar om aktuella cykelfrågor

3. Infrastrukturfrågor (TU7)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:136 och motioner
Föredragande: AB

4. Cykelfrågor (TU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentationer
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte