Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:20

2. Information från parterna i Blå tillväxt
Vd Rikard Engström och vice vd Anders Hermansson från föreningen Svensk Sjöfart samt ombudsmännen Oscar Lindgren och Karl Huss från Sjöbefälsföreningen och Mikael Lindmark från Seko Sjöfolk informerar om åtgärder för att stärka den svenska sjöfarten

3. Infrastrukturfrågor (TU7)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:72 och motioner
Föredragande: AB

4. Sjöfartsfrågor (TU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AK

5. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande, ev. beredning
COM(2019) 640
Föredragande: SE

6. Utskottets offentliga utfrågning om hållbar mobilitet på landsbygder
Fastställande av program
Föredragande: SE

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningsprotokoll
Punkt 4. Föredragningsprotokoll
Punkt 5. Föredragningspromemoria, bilaga, COM(2019) 640
Punkt 6. Utkast till program
Punkt 7. Skrivelser