Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:21

2. Information om hållbara logistiklösningar
Information om region Örebros arbete och samverkan för smarta hållbara logistiklösningar

3. Väg- och fordonsfrågor (TU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: CÅ

4. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

5. Återrapportering från möte i OECD:s parlamentariska nätverk
Rapportörer: HG och JT

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. EU-sammanställning