Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:22

2. Infrastrukturfrågor (TU7)
Justering
Skrivelse 2019/20:72 och motioner
Föredragande: AB

3. Information i frågan om avgifter för virkesupplag
Avdelningschefen Lennart Kalander och enhetschefen Sofia Nordahl från Trafikverket, transportdirektören Karolina Boholm från Skogsindustrierna, projektledaren Tomas Johannesson från Skogforsk och Sofia Backéus, expert skogsskötsel och klimat, från LRF Skogsägarna informerar i frågan om avgifter för virkesupplag

4. Forskningsrapport om mobilitet på landsbygder
Överlämnanade till utskottet
Rapportör: AS
Föredragande: EM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU7
Punkt 3. Presentationer
Punkt 4. Rapport