Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-03-17 kl. 10:45

Tisdag 2020-03-17 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-17 10:45
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Infrastrukturdepartementet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar m.a.a coronaviruset (covid-19)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:23

3. Sjöfartsfrågor (TU8)
Justering
Motioner
Föredragande: AK

4. Cykelfrågor (TU9)
Fortsatt beredning, ev. justering
Motioner
Föredragande: CF

5. Information från Vinnova
Generaldirektör Darja Isaksson och enhetschef Andreas Netz från Vinnova informerar om arbete i frågor kring transportsystemets utveckling och omställning

6. Den europeiska gröna given (TU4y)
Fortsatt beredning
COM(2019) 640
Föredragande: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU8
Punkt 4. Förslag 2019/20:TU9
Punkt 6. Föredragningspromemoria