Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-03-26 kl. 09:15

Torsdag 2020-03-26 kl. 09:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-03-26 09:15
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:25

2. Cykelfrågor (TU9)
Justering
Motioner
Föredragande: MR

3. Den europeiska gröna given (TU4y)
Justering
COM(2019) 640
Föredragande: MR

4. Kommissionens förslag om ett Europaår för järnvägen (2021)
Subsidiaritetsprövning
COM(2019) 78
Föredragande: MR

5. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 111
Föredragande: MR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU9
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU4y
Punkt 4. Föredragningspromemoria, COM(2019) 78
Punkt 5. Föredragningspromemoria, COM(2019) 111