Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Tisdag 2020-03-31 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-03-31 11:00
Plats: RÖ5-37 (BoU) Obs!

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:26

2. Sjöfartsfrågor (TU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande:AK

3. Information från Infrastrukturdepartementet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar m.a.a coronaviruset (covid-19)

4. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsdirektör Ingemar Delveborn, enhetschef Jörgen Lindström och revisor Magnus Landergren informerar om granskningen om statens planering av höghastighetsjärnvägar (RIR 2019:31)

5. Information från KTH Järnvägsgruppen
Professorerna emeritus Evert Andersson och Bo-Lennart Nelldal informerar i frågan om nya stambanor

6. Inkommen skrivelse

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Presentation, RIR 2019:31
Punkt 5. Presentation
Punkt 6. Skrivelse