Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-04-02 kl. 08:45

Torsdag 2020-04-02 kl. 08:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-04-02 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20: 27

2. Sjöfartsfrågor (TU8)
Justering
Motioner
Föredragande: AK

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april kl. 10.10Bilagor


Punkt 1. Protokol
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU8