Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-04-02 kl. 10:10

Torsdag 2020-04-02 kl. 10:10

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-04-02 10:10
Plats: Skandiasalen

1. Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet (TU10)
Beredning
Prop. 2019/20:112
Föredragande:

2. Väg- och fordonsfrågor (TU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CÅ

3. Klimatpolitisk handlingsplan (TU5y)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: AK

4. Information från Transportstyrelsen och Fordonsbesiktningsbranchen
Företrädare för Transportstyrelsen och Fordonsbesiktningsbranschen informerar om vissa besiktningsfrågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april

Bilagor


Punkt 1. Föredragningspromemoria
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria