Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:2

2. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (TU4)
Fråga om att ge justitieutskottet och försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2019/20:15 och inkomna följdmotioner
Föredragande: MH

3. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MR

4. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, följdmotioner
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motioner, protokollsutdrag
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag