Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-04-16 kl. 08:00

Torsdag 2020-04-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-04-16 08:00
Plats: RÖ4-09 SkU: sessionssal

1. Information från Infrastrukturdepartementet
Digitaliseringsminister Anders Ygeman informerar m.a.a coronaviruset (covid-19)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:28 och 29

3. Förslag om utskottsinitiativ
Fråga om utskottsinitiativ om att utlösa artikel 10 punkt 1 i förordning(EG) 1072/2009
Föredragande: TM

4. Vitbok om artificiell intelligens
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
COM(2020) 65
Föredragande: SE

5. Arbetsrutiner för EU-frågor
Information
Föredragande: MR

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april kl. 09.55

Bilagor


Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag till utskottsinitiativ
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, COM(2020) 65
Punkt 5. PM Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden
Punkt 6. Skrivelser