Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-16 kl. 09:55

Torsdag 2020-04-16 kl. 09:55

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-04-16 09:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet (TU10)
Justering
Prop. 2019/20:112
Föredragande: SE

2. Väg-och fordonsfrågor (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: CÅ

3. Klimatpolitisk handlingsplan (TU5y)
Justering
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: AK

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april

Bilagor


Punkt 1. Förslag 2019/20:TU10
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU11
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU5y