Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-04-23 10:00
Plats: RÖ 9-54

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:30 och 31

2. Information från Svenska flygbranschen
Branschchefen Fredrik Kämpfe från Transportföretagen Flyg (Svenska Flygbranschen) och Nils Paul, näringspolitisk expert på Transportföretagen, vd Wilhelm Wohlfahrt från ACR (Aviation Capacity Resources) och Ulrika Matsgård, kommersiell chef flygbolaget BRA, informerar om aktuella luftfartsfrågor

3. Beredningsrutiner i utskottet m.a.a coronaviruset
Föredragande: JH

4. Luftfart (TU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

5. Förslag om utskottsinitiativ om trafikplikt
Fråga om utskottsinitiativ om temporär allmän trafikplikt på flyglinjer i södra Sverige
Föredragande: MS

6. Förslag om utskottsinitiativ om skyddsåtgärder inom vägtransporter
Fråga om utskottsinitiativ om att utlösa artikel 10 punkt 1 i förordning (EG) 1072/2009
Föredragande: TM

7. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter (TU13)
Beredning
Proposition 2019/20:67 och motioner
Föredragande: CÅ

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motioner
Punkt 5. Förslag
Punkt 6. Förslag
Punkt 7. Föredragningspromemoria, följdmotioner SD och KD
Punkt 8. Skrivelser