Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-04-28 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:32

2. Information om Chans Till Dispens-projektet
Professorn Jan Andersson, trafikutbildaren och förarprövaren Johan Ekblad, metodutvecklaren Johan Ursjö och projektledaren Krister Inde från projektgruppen för Chans Till Dispens (CDT) informerar om CDT-projektet

3. Information från Optikbranschen
Verkställande direktören Fredrik Thunell från Optikbranschen informerar i frågan om syn och säker körning

4. Trafiksäkerhet (TU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

5. Förslag om utskottsinitiativ om trafikplikt
Fortsatt beredning i fråga om utskottsinitiativ om temporär allmän trafikplikt på flyglinjer i södra Sverige
Föredragande: MS

6. Vitbok om artificiell intelligens (TU6y)
Beredning
COM(2020) 65
Föredragande: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentation, pm. CTD-metodskrift
Punkt 3. Presentation, pm
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Promemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria