Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-05-07 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:33

2. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter (TU13)
Justering
Proposition 2019/20:67 och motioner
Föredragande: CÅ

3. Vitbok om artificiell intelligens (TU6y)
Justering
COM(2020) 65
Föredragande: SE

4. Förslag om utskottsinitiativ om skyddsåtgärder inom vägtransporter
Fråga om utskottsinitiativ om att utlösa artikel 10 punkt 1 i förordning
(EG) 1072/2009. Beslut
Föredragande: MR

5. Förslag om utskottsinitiativ om trafikplikt
Fråga om utskottsinitiativ om temporär allmän trafikplikt på flyglinjer i södra Sverige. Beslut
Föredragande: MR

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 maj kl. 10.20

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2019/20:TU13
Punkt 3. Förslag 2019/20:TU6y