Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:45

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-05-12 11:45
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20: 34 och 35

2. Information om coronapandemins effekter på åkeribranschen
Bransch- och kommunikationschef Ulric Långberg och branschföreträdare Jacob Hartman Andersson från Sveriges Åkeriföretag, förbundssekreterare Lars Mikaelsson och tf. kommunikationschef Martin Hörner Kloo från Svenska Transportarbetareförbundet samt poliskommissarie Erling Andersson från Polismyndigheten informerar om coronapandemins effekter på åkeribranschen

3. Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (TU18)
Beredning
Prop. 2019/20:165
Föredragande: CF

4. Förslag om utskottsinitiativ om stöd till icke-statliga regionala flygplatser
Fortsatt beredning av fråga om utskottsinitiativ om statliga medel för att stödja icke-statliga flygplatser
Föredragande: PJ

5. Förslag om utskottsinitiativ om ökade medel för järnvägsunderhåll till Trafikverket
Fortsatt beredning av fråga om utskottsinitiativ om ökade medel till Trafikverket för att öka järnvägsunderhållet under den tid som coronapandemin leder till färre tåg i spåret
Föredragande: PJ

6. Förslag om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik
Fortsatt beredning av fråga om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik till södra Sverige
Föredragande: MJ

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020


Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Presentationer
Punkt 3. Föredragningspromemoria, prop 2019/20:165
Punkt 4. Pm
Punkt 5. Pm
Punkt 6. Pm
Punkt 7. Skrivelse